Fylker

En guide til fylker i Norge


Informasjon: Norges hovedland består av 19 fylker, fra Østfold i sør med fylkesnummer 1, deretter opp rundt Vika og sørover igjen langs kysten til Finnmark, som har fylkesnummer 20.