Storbergen Eiendomsservice As : Regnskapstall

Regnskapstall - Viser regnskapstall for hovedkontor

År Graf
Konsernregnskap
Valutakode
Sum driftsinntekter Regnskap Storbergen Eiendomsservice AS
Driftsresultat Regnskap Storbergen Eiendomsservice AS
Resultat for skatt Regnskap Storbergen Eiendomsservice AS
Årsresultat Regnskap Storbergen Eiendomsservice AS
Vis hele regnskap

Balanseregnskap

År Graf
Valutakode
Sum anleggsmidler Regnskap Storbergen Eiendomsservice AS
Sum varige driftsmidler Regnskap Storbergen Eiendomsservice AS
Sum omlopsmidler Regnskap Storbergen Eiendomsservice AS
Sum egenkapital Regnskap Storbergen Eiendomsservice AS
Sum gjeld
Vis hele regnskap

Regnskapsanalyse

År Graf
Valutakode
Totalrentabilitet i % Regnskap Storbergen Eiendomsservice AS
Resultat av driften i %
Likviditetsgrad Regnskap Storbergen Eiendomsservice AS
Egenkapitalandel i %
Vis hele regnskap