Hamnehagen Restaurant As : Regnskapstall

Regnskapstall - Viser regnskapstall for hovedkontor

År Graf
Konsernregnskap
Valutakode
Sum driftsinntekter Regnskap Hamnehagen Restaurant AS
Driftsresultat Regnskap Hamnehagen Restaurant AS
Resultat for skatt Regnskap Hamnehagen Restaurant AS
Årsresultat Regnskap Hamnehagen Restaurant AS
Vis hele regnskap

Balanseregnskap

År Graf
Valutakode
Sum anleggsmidler Regnskap Hamnehagen Restaurant AS
Sum varige driftsmidler Regnskap Hamnehagen Restaurant AS
Sum omlopsmidler Regnskap Hamnehagen Restaurant AS
Sum egenkapital Regnskap Hamnehagen Restaurant AS
Sum gjeld
Vis hele regnskap

Regnskapsanalyse

År Graf
Valutakode
Totalrentabilitet i % Regnskap Hamnehagen Restaurant AS
Resultat av driften i %
Likviditetsgrad Regnskap Hamnehagen Restaurant AS
Egenkapitalandel i %
Vis hele regnskap