Arne Wangen As : Regnskapstall

Regnskapstall - Viser regnskapstall for hovedkontor

År 2013 2012 2011 2010 2009 Graf
Konsernregnskap Nei Nei Nei Nei Nei
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Sum driftsinntekter 23 589 22 340 22 562 22 345 22 020 Regnskap Arne Wangen AS
Driftsresultat 1 528 1 346 990 1 415 935 Regnskap Arne Wangen AS
Resultat for skatt 767 487 81 547 -105 Regnskap Arne Wangen AS
Årsresultat 516 347 50 392 -76 Regnskap Arne Wangen AS
Vis hele regnskap

Balanseregnskap

År 2013 2012 2011 2010 2009 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Sum anleggsmidler 14 910 15 688 15 688 14 741 15 734 Regnskap Arne Wangen AS
Sum varige driftsmidler 14890 15668 15668 14721 15714 Regnskap Arne Wangen AS
Sum omlopsmidler 3 850 3 600 3 747 3 954 4 292 Regnskap Arne Wangen AS
Sum egenkapital 2 936 2 592 2 244 2 194 1 802 Regnskap Arne Wangen AS
Sum gjeld - - - - -
Vis hele regnskap

Regnskapsanalyse

År 2013 2012 2011 2010 2009 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Totalrentabilitet i % -1.30% -2.65% -4.51% -2.47% -5.57% Regnskap Arne Wangen AS
Resultat av driften i % - - - - -
Likviditetsgrad 1.00,0.35 1.08,0.39 1.12,0.39 1.21,0.42 1.54,0.49 Regnskap Arne Wangen AS
Egenkapitalandel i % - - - - -
Vis hele regnskap