Finnmark Fylkeskommune Kultur- og Idrettsavdelinga

Org # 976 245 164

Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning,

Mobil: 94846525

Ajastealli 5
9800, Vadsø