Finnmark Fylkeskommune Kultur- og Idrettsavdelinga

Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning,

Mobil: 90888655

Ajastealli 5
9800, Vadsø