Nordstrand Conditori AS

Org # 987 404 361

Produksjon av brød og ferske konditorvarer

Fax: 22284856

Langbølgen 39
1150, Oslo