Knossos-Kreta AS

Org # 984 732 384

Drift av restauranter og kafeer

Fax: 69121991

St Marie gate 76
1706, Sarpsborg