Inko Industri- og Kompetansesenter AS

Org # 928 731 022

Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked

Fax: 77043325

Storgata 19
9405, Harstad