Helgeland Båtsenter AS

Org # 985 601 097

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Fax: 75152999

Søderlundmyra 22
8622, MO I RANA