Frende Skadeforsikring AS

Org # 991 436 960

Skadeforsikring

Fax: 55153610

Krokatjønnveien 15
5845, Bergen